Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman selkeästi ja avoimesti, miten käsittelemme asiakastietojamme.

1. Rekisterin pitäjä

Tmi Mirkka Mattheiszen
2242298-4

2. Verkkokaupan rekisterit

Verkkokaupalla on käytössä seuraavat rekisterit:

  • asiakasrekisteri
  • tilausrekisteri

3. Henkilötietojen sisältö, käsittelyn tarkoitus ja peruste

Yhteystiedot: Asiakassuhteen ylläpito ja hoito, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja tiedotus.
Tilaustiedot:  Asiakkaan tilausten hoitaminen.

4. Rekisterien tietosisältö

Rekistereihimme voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Asiakassegmentti
  • Tilaustiedot

Tietoja säilytetään asiakassuhteen tai sopimuksen jatkumisen ajan. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne ja päivitämme saamiemme tietojen mukaan.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta tai pontentiaalisilta asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

7. Rekisterien suojauksen periaatteet

Kaikkien käyttämiemme rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

8. Asiakas- ja markkinointirekisteri

Käytämme myynnissä selainpohjaisia sovelluksia, jotka ovat salasanasuojattuja ja käyttöoikeudet on ainoastaan verkkoaupan omistajalla.

9. Verkkosivut, tilausrekisteri ja ylläpitorekisteri

Verkkosivumme sekä tilaus- ja ylläpitorekisterimme sijaitsevat omalla palvelimellamme, lukitussa tilassa, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

10. Evästeet

Verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeiden avulla voimme käyttää siitä saamiamme tietoja sivuston käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan ja käyttökokemuksen parantamiseen. Tietojen avulla voimme myös tarkastella ja seurata sivustollamme vierailleiden mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla kohdistaa tiettyyn henkilöön, verkkokauppatilauksia lukuun ottamatta.

11 Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Pyyntö tulee lähettää meille kirjallisesti tai sähköpostitse. Vastaamme pyyntöösi EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).